Palvelut

Puhtaanapidon ammattilainen

Siivouspalvelu H&H Oy

Palvelut

Toimitamme asiakkail­lemme kaikki siivous­alan palvelut, kuten esi­merkiksi toimi­tila­siivouk­setliikuntapaikkojen siivouksetteolli­suuden siivous­työt ja kotisiivoukset. Osaamme myös erikoispuhdistukset sekä aseptiset- ja elin­tarvike­hygieniset siivouk­set. Asiakas­kuntaamme kuulu­vat kaupan alan asiak­kaat, rakennus­liikkeet, talo­yhtiöt, lääkäri­asemat ja erilaiset seniori­palveluita tuottavat toimijat, sekä hyvin­vointi­keskukset ja liikunta­paikat. Tuomme jatku­vasti uusia toiminta- ja työskentely­tapoja helpot­tamaan ja tehos­tamaan työn suorit­tamista.

toimitamme asiakkaillemme:

 • Toimitilasiivoukset
 • Myymäläsiivoukset
 • Kuntosalisiivoukset
 • Elintarvikehygieniset siivoukset
 • Liikuntapaikkojen siivoukset
 • Hyvinvointikeskusten siivoukset
 • Aseptiset siivoukset
 • Tuotantotilojen siivoukset
 • Porrassiivoukset
 • Kotisiivoukset
 • Peruspesut, vahaukset
 • Ikkunanpesut 20 metrin korkeuteen ilman nostimia
 • Kalmasiivoukset
 • Hajunpoistot
 • Homepesut
 • Nokivahinkojen puhdistukset
 • Häätö- ja ongelma-asuntojen tyhjennykset/siivoukset
 • Lisäpalvelut
 • Muut erikseen sovittavat siivoustyöt

Tarjouspyyntö