Siivouspalvelu H&H

Puhtaanapidon ammattilainen

Siivouspalvelut kaikkiin tarpeisiin

Siivouspalvelu H&H on vuonna 2006 perustettu perheyritys jolle jokainen asiakas on tärkeä. Toimimme pääasiassa Tampereen ja Helsingin talousalueilla. Toimitamme asiakkail­lemme kaikki siivous­alan palvelut, kuten esi­merkiksi toimitilasiivouksetliikuntapaikkojen siivouksetteolli­suuden siivous­työt ja kotisiivoukset. Osaamme myös erikoispuhdistukset sekä aseptiset- ja elin­tarvike­hygieniset siivouk­set.

Pisimmät edelleen voimassa olevat asiakassuhteemme juontavat yli 10 vuoden taakse. Mikään projekti ei ole meille liian suuri, mutta ei myöskään liian pieni. Asiakas­­­kuntaam­me kuulu­­vat muun muassa yksityi­set ja julki­set raken­­nutta­­jat, kiin­teistö­sijoit­tajat, kiin­teistö­jen omis­tajat, raken­­nus­­liik­­keet, talo­­yhtiöt, lääkä­ri­ase­mat ja eri­lai­set seniori­­­palve­lui­ta tuot­­tavat toimi­­jat sekä hyvin­­­vointi­­kes­kuk­set ja liikun­­ta­pai­kat.

H&H laatujärjestelmä toimii työkaluna asiakastarpeen ymmärtämisessä. Kokeneet ja luotettavat sekä pitkään H&H:ssa olleet työntekijät tekevät parhaansa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.