Siivouspalvelu H&H

Puhtaanapidon ammattilainen

Siivouspalvelut kaikkiin tarpeisiin Tampereen talousalueella

Siivouspalvelu H&H on ylöjärveläinen noin 30 henkeä työllistävä perheyritys jolle jokainen asiakas on tärkeä. Toimialueemme koostuu Tampereesta ympäristökuntineen.

Toimi­tamme monipuoli­sesti yritys­siivouk­set, toimi­­tilasii­voukset sekä liike­tila­siivouk­set yli 10 vuoden kokemuk­sella. Pisimmät edelleen voimassa olevat asiakassuhteemme juontavat yli 10 vuoden taakse. Mikään projekti ei ole meille liian suuri, mutta ei myöskään liian pieni. Asiakas­­­kuntaam­me kuulu­­vat muun muassa yksityi­set ja julki­set raken­­nutta­­jat, kiin­teistö­sijoit­tajat, kiin­teistö­jen omis­tajat, raken­­nus­­liik­­keet, talo­­yhtiöt, lääkä­ri­ase­mat ja eri­lai­set seniori­­­palve­lui­ta tuot­­tavat toimi­­jat sekä hyvin­­­vointi­­kes­kuk­set ja liikun­­ta­pai­kat. H&H laatujärjestelmä toimii työkaluna asiakastarpeen ymmärtämisessä. Kokeneet ja luotettavat sekä pitkään H&H:ssa olleet työntekijät tekevät parhaansa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.